Osasto 1d11

Louhintaliike Mäkinen Oy

Louhintaliike Mäkinen Oy on louhinta- ja maanrakennustöihin erikoistunut yritys. Takaamme vahvan osaamisen, joustavan palvelun ja otamme selkeän vastuun töistämme. Yrityksellämme on tehokas ja nykyaikainen kalusto.
Palvelumme:
maanrakennustyöt
maansiirtotyöt
räjäytystyöt
louhintatyöt
omakotitalojen louhintatyöt
kellarilouhintatyöt
erikoislouhintatyöt
paisunta-ainelouhinnat
kivi- ja kalliokiilaustyöt
kaivantotukielementtien vuokraus

Asiakkaat luottavat meihin
Louhintaliike Mäkinen Oy:llä on käytössä toimintakäsikirja, jolla varmistamme palvelun laadun asiakkaalle. Yrityksen laatupolitiikkana on toteuttaa työkohteet tehokkaasti ammattitaitoisella henkilökunnalla sekä laadukkaalla ja nykyaikaisella työkonekalustolla kerralla oikein.
Laadunvarmistus:
Toimintakäsikirja
RALA-pätevyys / nro 879
Tilaajavastuu.fi
AAA-luokitus