Skip to content

Lakineuvoja vastaa: Mikä on myyjän vastuu purkukuntoisena myytävästä rakennuksesta?

”Pelkkä maininta siitä, että rakennus myydään purkukuntoisena, ei ole riittävän yksilöity rajaamaan pois myyjän vastuuta.” –Noora Virkki, Asianajotoimisto Virkki Oy

”Jos myyn talon purkukuntoisena, vapaudunko vastuusta talon kunnon suhteen?”

– Yksityishenkilöiden välisessä kiinteistökaupassa myyjän vastuuta rajoittavat ehdot ovat päteviä vain riittävästi yksilöityinä. Pelkkä maininta siitä, että rakennus myydään purkukuntoisena, ei ole riittävän yksilöity rajaamaan pois myyjän vastuuta. Taustalla on ajatus siitä, ettei myyjän vastuuta tällaisissa tilanteissa voitaisi keinotekoisesti poistaa merkitsemällä sinänsä asuin- tai muuhun käyttöön tarkoitettu rakennus purkukuntoiseksi.

Mikäli kyse kuitenkin on tosiasiassa purkukuntoisesta eli täysin käyttökelvottomasta ja arvottomasta rakennuksesta, voidaan myyjän vastuu rakennuksen kunnosta rajata pois. Pelkkä maininta rakennuksen purkukuntoisuudesta ei riitä, vaan lisäksi on eriteltävä myyntihinta koskemaan erikseen maa-aluetta ja jokaista rakennusta. Myöskään tätä menettelyä ei voida keinotekoisesti käyttää myyjän vastuun rajaamiseen merkitsemällä käyttökelpoisen rakennuksen arvoksi nolla, vaan rakennukselle ilmoitettavan myyntihinnan on vastattava sen todellista arvoa. Lisäksi kauppakirjaan on hyvä sisällyttää maininta siitä, onko purkukustannukset otettu huomioon kauppahinnassa ja kuka on vastuussa rakennuksen purkamisesta ja sen aiheuttamista kustannuksista.

Asianajaja ja varatuomari Noora Virkki, Asianajotoimisto Virkki Oy

Jäsenille lisää neuvontavastauksia Omakotiliiton sivuilla!

Omakotiliitto

.