Osallistu remonttikouluun!

8.4. lauantai, tila 103

Remonttikoulu 9.00-11.30

 • remonttihankkeen perusteet – korjaustarpeiden arviointi ja korjausten priorisointi oikeaan järjestykseen. Eri aikakausien riskirakenteet ja tyypilliset vauriot. Kosteus- ja homeriskin arviointi.
 • kunnon selvittämismenetelmät ja korjausten suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot
 • laadukkaan suunnittelun toteuttaminen ja varautuminen yllättäviin vaurioihin ja korjaustyön laajenemiseen, suunnittelijoiden valinta
 • rakennuslupa, viranomaiskatselmukset ja mahdollinen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
 • remonttihankkeen rahoitussuunnitelma, budjetti ja kustannusarvio sekä kustannusseuranta työn aikana, avustukset
 • energiavalinnat, energiatehokkuus, energiatodistus, lämmitysjärjestelmät (uudet energiaratkaisut kuten aurinkoenergia, maalämpö, ilmalämpöpumppu)
 • ilmanvaihto ja putkistot, rakennusmateriaalien CE-hyväksyntä
 • erilaiset remontin toteutustavat sekä sopimuskäytännöt suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja palkattujen työntekijöiden kanssa
 • rakenteellinen toimivuus ja rakennusfysiikka: diffuusio, konvektio ja kapillaarisuus – korjaustyön onnitumisen edellytys on toimivat rakenneratkaisut
 • tärkeimpien rakenteiden korjaustavat ja riskit kosteus- ja homeongelmille
 • salaojitus ja perustukset sekä kellaritilat
 • runkorakenteet, ullakkotilat, eristeet, katteet, ikkunat
 • kosteat tilat ja vedeneristys
 • talon käyttö- ja huolto-ohje; huoltokirjan laatiminen tai täydentäminen
 • rakennuttajan muistilistan laatiminen omalle korjaushankkeella

Rakentajakoulu klo 12.00-14.30

Tarkoitettu omakotitalon rakentamista tai rakennuttamista suunnitteleville sekä omasta kodista haaveileville. Sopii myös vapaa-ajan asuntoa rakentaville ja rakennuttaville sekä lisärakentamista suunnitteleville)

 • rakennushankkeen vaiheet, rakennuttajan tehtävät
 • rakennushankkeen rahoitussuunnitelma, budjetti ja kustannusarvio sekä kustannusseuranta työn aikana, oman työn osuus
 • tontin valinta ja talon sijoittaminen tontille
 • urakkamuodot, omajohtoinen rakentaminen ja hartiapankki
 • energiavalinnat, energiatehokkuus, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto ja putkistot
 • erilaiset toteutustapavaihtoehdot, perustukset, runkorakenteet, eristeet, katteet
 • laadunvalvonta, vastaavan työnjohtajan tehtävät ja viranomaisvalvonta
 • laadukas suunnittelu, rakennuspaikka ja kaavoitus
 • talopaketti ja vaihtoehtoiset toteutustavat

9.4. Sunnuntai, tila 103

Kiinteistön elinkaari ja oikea-aikainen korjaaminen 

 • pitkäjänteisen kiinteistönpidon hyödyt ja oikea-aikainen korjaaminen
 • hyvä kiinteistönpito voi säästää jopa 30 % tulevista korjauskustannuksista – miten korjausten ajankohta ja korjaustapa selvitetään
 • tyypilliset peruskorjaukset ja vaihtoehdot
 • korjaussuunnittelu ja kilpailuttaminen
 • rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät sekä valvonta
 • kuntotarkastukset – mihin rakenteisiin?
 • osakkaiden itse tekemät remontit (esim. kylpyhuone- ja saunaremontit), toteutus ja valvonta